Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące

Kontaktul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 655 5560
fax: +48 56 655 5253
e-mail: szkola@liceum.umk.pl

Regulaminy

Regulamin Internatu (433 KB)

Regulamin Biblioteki (219 KB)

Regulamin Rady Pedagogicznej (367 KB)

Regulamin Zespołu Wychowawczego (110 KB)

Regulamin Samorządu Uczniowskiego (150 KB)

Regulamin dotyczący zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego (401 KB)

Regulamin organizacji przygotowań uczniów do olimpiad i konkursów (156 KB)

Regulamin uczestnictwa uczniów w zajęciach uniwersyteckich (336 KB)

Regulamin zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych (309 KB)

Regulamin pełnienia międzylekcyjnych dyżurów nauczycielskich (114 KB)

Regulamin przyjmowania skarg i wniosków w ULO w Toruniu (435 KB)

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu (113 KB)

REGULAMIN RADY RODZICÓW (454 KB)