Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące

Kontaktul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 655 5560
fax: +48 56 655 5253
e-mail: szkola@liceum.umk.pl

mLegitymacja

W Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym istnieje możliwość aktywacji usługi mLegitymacji.

 Szczegółowe informacje dotyczące mLegitymacji na stronach gov.pl

 Uczniowie, którzy chcą aktywować mLegitymację w aplikacji mObywatel, powinni złożyć wypełniony i podpisany wniosek (oryginał w sekretariacie, skan przesłać pocztą wraz ze zdjęciem) oraz przesłać plik ze zdjęciem legitymacyjnym z rozszerzeniem .jpeg lub .jpg nie większy niż 5 MB. UWAGA. To nie musi być zdjęcie z obecnej papierowej legitymacji. Można przesłać aktualne zdjęcie wykonywane np. do dowodu lub paszportu.

Skan wniosku i zdjęcie należy opisać imieniem, nazwiskiem i klasą, do której uczeń uczęszcza w bieżącym roku szkolnym, a następnie przesyłać na adres poczty: mlegitymacja [at] liceum.umk.pl (oryginał wniosku należy złożyć w sekretariacie).

Wniosek o wydanie mLegitymacji (wersja docx) (58 KB)

Wniosek o wydanie mLegitymacji (wersja pdf) (459 KB)