Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące

Kontaktul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 655 5560
fax: +48 56 655 5253
e-mail: szkola@liceum.umk.pl

mLegitymacja

W Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym istnieje możliwość otrzymania mLegitymacji.

 Uczniowie, którzy chcą posiadać mLegitymację, powinni złożyć wypełniony i podpisany (w przypadku uczniów niepełnoletnich podpis rodziców / opiekunów ) wniosek oraz plik ze zdjęciem legitymacyjnym z rozszerzeniem .jpeg lub .jpg nie większy niż 5 MB.

Wniosek i zdjęcie należy opisać imieniem, nazwiskiem i klasą, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022. Wniosek (skan) i zdjęcie proszę przesyłać na adres poczty: mlegitymacja [at] liceum.umk.pl

Wniosek o wydanie mLegitymacji (wersja pdf) (599 KB)

Wniosek o wydanie mLegitymacji (wersja pdf) (57 KB)

 Szczegółowe informacje dotyczące mLegitymacji ->