Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące

Kontaktul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 655 5560
fax: +48 56 655 5253
e-mail: szkola@liceum.umk.pl

Samorząd Uczniowski

Plan pracy SU na rok szkolny 2021/2022

Opiekun SU
mgr Anna Olszewska

Przewodniczący SU
Ida Klim, klasa 2c

Zastępca przewodniczącego SU
Marek Karpiński, klasa 1a

Sekretarz SU
Stanisław Drewienkowski, klasa 3cL

Skarbnik SU
Karol Zwierz, klasa 3aL

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Internatu (MRI)
Gabriel Buch, klasa 3cL