Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące

Kontaktul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 655 5560
fax: +48 56 655 5253
e-mail: szkola@liceum.umk.pl

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Olimpiada składa się z dwóch bloków tematycznych:
Blok A – INNOWACJE TECHNICZNE, Blok B – WYNALAZCZOŚĆ

Rok szkolny

Laureaci

Finaliści

RAZEM

17

2019/2020

Julia Bednarek (Blok B)

Julia Kosińska (Blok A)

Mateusz Malikowski (Blok A)

Miłosz Radomski (Blok A – praca indywidualna)

Miłosz Radomski (Blok A – praca zespołowa)

Miłosz Radomski (Blok B)

Marek Rauchfleisz (Blok A)

Kalina Wiśniewska (Blok A)

2018/2019

Krzysztof Dziardziel (Blok B)

Miłosz Radomski (Blok B)

2017/2018

Alicja Kotowska (GIM) (Blok B)

2014/2015

Karolina Gawlik (Blok B)

Paulina Prostojanek (Blok B)

Miłosz Radomski (GIM) (Blok B)

2010/2011

Kornel Jankowski (Blok A)

Paweł Jankowski (Blok A)

Mateusz Zieliński (Blok A)