Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące

Kontaktul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 655 5560
fax: +48 56 655 5253
e-mail: szkola@liceum.umk.pl

O Fundacji GiLA

Fundacja Gimnazjum i Liceum Akademickie jest organizacja pożytku publicznego (OPP). Celem Fundacji jest wspomaganie programów nauczania i wychowania młodzieży Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika “Gimnazjum i Liceum Akademickie” w Toruniu, a także zapewnienie jego rozwoju.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc i wsparcie uczniów Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu poprzez przekazanie na rzecz naszej Fundacji środków finansowych.

W roku 1998 powołana została do życia jedyna w Polsce publiczna szkoła ponadpodstawowa przeznaczona dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Do Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu przyjeżdżają uczniowie z terenu całego kraju od Lubelszczyzny po Lubuszczyznę, od Warmii i Mazur po Małopolskę. Szkoła na trwale wpisała się w krajobraz edukacyjny Torunia, regionu, kraju, dzięki wspaniałym wynikom osiąganym przez uczniów w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Zajmuje czołowe miejsce w ogólnopolskim szkół ponadgimnazjalnych, organizowanym przez „Rzeczpospolitą” i „ Perspektywy”.

Gimnazjum i Liceum Akademickie jest szkołą, nad którą opiekę sprawuje, a także jest jej organem prowadzącym Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Instytucja ta dba o należyte wyposażenie Szkoły i odpowiednie środki na jej bieżącą działalność. Niestety, potrzeby przekraczają jej możliwości finansowe. Oczywistym jest, że kształcenie młodzieży na wysokim poziomie wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Wielu uczniów wymaga wsparcia finansowego, gdyż – mimo że nauka w szkole jest bezpłatna – koszty wyżywienia i dojazdów do domów stanowią znaczący wydatek w budżetach rodzinnych.

Ci bardzo zdolni, młodzi ludzie będą wkrótce jako dorośli stanowić o rozwoju Polski i jej miejscu w świecie. Dlatego chcielibyśmy, by byli oni kształceni w możliwie najlepszych warunkach, bez problemów wynikających z zapewnienia elementarnych potrzeb materialnych.

Z góry dziękujemy za każdą okazaną pomoc.
Prezes Zarządu Fundacji
Elżbieta Karczewska-Musiał