Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące

Kontaktul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 655 5560
fax: +48 56 655 5253
e-mail: szkola@liceum.umk.pl

Kontakt

Telefony
607 842 895 – Elżbieta Karczewska-Musiał, Prezes Zarządu
56 6555560 – Ewa Ziółkowska, sprawy księgowe

Adres siedziby
Fundacja Gimnazjum i Liceum Akademickie
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 83, lok 229
NIP 956 20 69 639

Adres e-mail
fundacja@liceum.umk.pl

Konto bankowe
Bank Millenium 31116022020000000060900241

Regon 871538848, KRS 0000001971
Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

.