Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące

Kontaktul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 655 5560
fax: +48 56 655 5253
e-mail: szkola@liceum.umk.pl

Rekrutacja

Elektroniczny system rekrutacji do ULO -> -> ->

Komisja Rekrutacyjna ULO podaje do wiadomości listy kandydatów przyjętych do poszczególnych oddziałów oraz listę kandydatów nieprzyjętych:

Lista kandydatów przyjętych do ULO w roku szkolnym 2020/2021 (38 KB)

Kontakt z komisją rekrutacyjną: rekrutacja [AT] liceum.umk.pl


“Szanowni Państwo,
w trosce o nasze wspólne dobro, Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty wyłącznie w formie przesyłki elektronicznej, pocztowej i “skrzynki kontaktowej”. Potwierdzenie przyjęcia “potwierdzonej za zgodność z oryginałem” kopii świadectwa lub zaświadczenia CKE lub oryginałów tych dokumentów wyślemy pocztą elektroniczną. Decyzją Pana Dyrektora, członkowie komisji nie mogą kontaktować się z Państwem osobiście.”

Regulamin rekrutacji do Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021 (303 KB)

zmieniony 12.06.2020

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej ULO w roku szkolnym 2020/2021 (257 KB)

Zarządzenie Rektora UMK w sprawie kryteriów przyjęcia do internatu ULO (277 KB)

Załącznik 1 (250 KB)

Załącznik 2 (187 KB)

Załącznik 3 (189 KB)

Opis profili w klasach pierwszych ULO w roku szkolnym 2020/2021 (2,52 MB)

Lista przedmiotów, z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do ULO (222 KB)

Telefoniczny kontakt z Komisją Rekrutacyjną możliwy jest w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 12.00-14.00: +48 56 655 5560