Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące

Kontaktul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 655 5560
fax: +48 56 655 5253
e-mail: szkola@liceum.umk.pl

Akcja Oszczędzamy energię w Internacie ULO

Zdjęcie ilustracyjne

W Internacie ULO w dniach 20 listopada – 20 grudnia prowadzona jest wśród jego mieszkańców druga edycja akcji oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej. Celem akcji jest kształtowanie postaw proekologicznych wychowanków poprzez ograniczanie przez społeczność Internatu ULO nadmiernego zużycia energii.

Przygotowane zostały plakaty informacyjne oraz naklejki przypominające wychowankom o czynnościach umożliwiających redukcję zużycia energii w internacie gdy znajdują się oni w szkole na lekcjach. Projekt graficzny plakatu oraz naklejek wykonały Julia Bogucka i Julia Kaliszewska. Poranne monitorowanie przestrzegania przez wychowanków zasad oszczędzania energii w czasie trwania akcji przeprowadzają Wychowawcy Internatu. Koordynatorami akcji w internacie są: Pani prof. Katarzyna Uździńska oraz Pan prof. Paweł Chariasz.

pozostałe wiadomości