Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące

Kontaktul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 655 5560
fax: +48 56 655 5253
e-mail: szkola@liceum.umk.pl

Rada Dzieci i Młodzieży RP

Zdjęcie ilustracyjne

Marek Rauchfleisz (tegoroczny absolwent ULO) został powołany do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki na kadencję 2023-2025. Na inauguracyjnym posiedzeniu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marek odebrał powołanie na członka RDiM RP na dwuletnią kadencję. Gratulacje!

W Radzie o charakterze doradczo-opiniodawczym, zasiadają studenci i przedstawiciele młodzieży szkół średnich powołani przez Ministra Edukacji i Nauki. Do zadań Rady należy przedstawianie opinii w zakresie oświaty i wychowania, w tym opiniowanie projektów rozporządzeń, nowelizacji ustaw, proponowanie i rekomendowanie zmian otoczenia prawnego systemu oświaty. Delegaci Rady biorą udział w konferencjach i wydarzeniach nie tylko w Polsce, ale również za granicą, gdzie reprezentują polską młodzież.

pozostałe wiadomości