Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące

Kontaktul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 655 5560
fax: +48 56 655 5253
e-mail: szkola@liceum.umk.pl

11 listopada - przedstawienie

Zdjęcie ilustracyjne

Dnia 9 listopada 2023 r. w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym klasa II D, pod opieka Pani prof. Marii Jadczak, wystawiła (trzykrotnie) przedstawienie pt. „Proces Eligiusza Niewiadomskiego”.  Całe wydarzenie miało spektakularny charakter i poszerzyło wiedzę historyczną wszystkich uczniów szkoły.

W zainscenizowanym przez uczniów procesie sądowym wystąpiły postacie historyczne tj.: Maciej Rataj, Adam Próchnik, Ludwik Krzywicki, Adam Pragier, Julian Nowak Eligiusz, Roman i Maria Niewiadomscy. Zeznania postaci dramatu przygotowano na podstawie tekstów źródłowych. Inscenizację wzbogacono o prezentację, która omawiała świadków procesu. Procesowi sądowemu towarzyszyły fragmenty filmu fabularnego Jerzego Kawalerowicza z 1977 r. pt. „Śmierć prezydenta”. Sędziowie, obrońcy i oskarżyciele wystąpili w profesjonalnych togach, co nadawało powagi całemu widowisku. Przedstawienie zakończyła recytacja dwóch wymownych wierszy: Juliana Tuwima „Pogrzeb Prezydenta Narutowicza” oraz Antoniego Słonimskiego „Dwie ojczyzny”.

pozostałe wiadomości