Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące

Kontaktul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 655 5560
fax: +48 56 655 5253
e-mail: szkola@liceum.umk.pl

Internat ULO - "Oszczędzajmy energię"

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 14-30 listopada 2022 r. w Internacie ULO odbyła się akcja pn. ”Oszczędzajmy energię”. W ramach tej inicjatywy wychowankowie zapoznali się z prostymi zasadami umożliwiającymi oszczędzanie energii elektrycznej i cieplnej na terenie internatu na podstawie przygotowanych uprzednio ulotek informacyjnych.

Ponadto wykonano informacyjną gazetkę ścienną zachęcającą do włączenia się do akcji . Młodzieżowa Rada Internatu ULO ogłosiła także konkurs plastyczny z nagrodami na plakat związany z oszczędzaniem energii. Wychowawcy Internatu podczas porannego monitorowania przestrzegania porządku w pokojach odnotowywali w tabelach stosowanie się wychowanków do zaleceń oszczędzania energii według ściśle określonych kryteriów obejmujących m.in. skręcanie zaworów termostatów grzejników podczas wietrzenia pomieszczeń, gaszenie źródeł światła w pokojach, wyłączanie komputerów i innych urządzeń a także odłączanie ładowarek do telefonów z gniazdek elektrycznych podczas przebywania wychowanków na lekcjach w szkole. Laureatami nagród w konkursie plastycznym MRI zostały: Zofia Siwa, Kinga Gruszka, Hanna Krasula i Małgorzata Och. Przebieg akcji koordynowali i monitorowali: Pani prof. Katarzyna Uździńska, Pani prof. Joanna Jagodzińska–Kwiatkowska, Pan prof. Paweł Chariasz oraz Pan prof. Janusz Polakowski.

pozostałe wiadomości