Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące

Kontaktul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 655 5560
fax: +48 56 655 5253
e-mail: szkola@liceum.umk.pl

Zdjęcie ilustracyjne

Klasowe zebrania z Rodzicami / Opiekunami, połączone z konsultacjami, odbędą się w  dniu 23 września 2022 r. 

Uwaga. Zebrania klasowe z rodzicami uczniów klas 1a i 1c odbędą się w innym terminie.

Harmonogram

godz. 16.00 – 17.00 – spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klasy 4a i 4b w sprawie organizacji egzaminu maturalnego   (Aula ULO)

godz. 17.00 – 18.00 – zebrania klasowe (wyznaczone sale)
Uwaga. Zebrania klasowe z rodzicami uczniów klas 1a i 1c odbędą się w innym terminie.

godz. 18.00 – 18.30 – Konsultacje indywidualne z nauczycielami (pokoje nauczycielskie oraz sale jak powyżej)

godz. 18.10 zebranie nowej Rady Rodziców – Aula

 

Zapraszamy.

pozostałe wiadomości