Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące

Kontaktul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 655 5560
fax: +48 56 655 5253
e-mail: szkola@liceum.umk.pl

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości - LAUREAT

Zdjęcie ilustracyjne

Marek Rauchfleisz uzyskał tytuł laureata Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (blok B - Wynalazczość). Opiekunem Marka jest Pan prof. Mariusz Kamiński. Gratulacje!

Marek w tym roku szkolnym zdobył dwa tytuły laureata w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości (zarówno w Bloku A, jak i w Bloku B) i jest jedynym uczniem w Polsce, któremu udało się to osiągnąć.

pozostałe wiadomości